Els dos objectius principals del curs són aprendre el procés d’elaboració d’una peça en bronze (o alumini) i aprofundir en el coneixement de les relacions entre els espais públics i les intervencions artístiques urbanes.

Per assolir-ho, es proposa la projectació i elaboració d’una peça en bronze per a un espai públic de Barcelona i es visiten diverses actuacions artístiques de la ciutat.

L’activitat va dirigida a estudiants de batxillerat artístic o a estudiants de Belles Arts. En funció de les característiques del grup el curs s’adapta a les exigències de nivell, tema i durada.

El workshop té com a finalitat reforçar i ampliar el coneixement pràctic i teòric en l’àmbit de l’escultura en bronze i de l’arquitectura. Aprofitant l’estada a Barcelona, l’activitat de fosa es complementa amb una sèrie de visites guiades urbanístico-arquitectòniques per tal que l’alumne obtingui un coneixement general de la ciutat en la que es troba i conegui en profunditat diverses instal·lacions artístiques a l’espai públic.

Gràcies al treball d’una setmana de workshop, els alumnes assimilen, de manera teòrica i pràctica, el procés complet de producció d’una escultura de bronze i obtenen la maqueta de la seva escultura.
A més, aprofitant les visites a la ciutat de Barcelona, se’ls demana que pensin en un espai que hagin conegut adient per emplaçar l’escultura que hagin projectat, que reflexionin sobre la manera més apropiada per exposar-la i que descriguin les necessitats tècniques per a portar-ho a terme.

1. OBJECTIUS GENERALS I ESPECÍFICS

ESCULTURA

> Fondre una escultura en bronze.

> Assimilar la  teoria i la pràctica de l’ús de la cera.

> Assimilar la teoria i pràctica del motlle ceràmic (ceramic shell).

> Assimilar la teoria i la pràctica de la fusió en cera perduda.

ARQUITECTURA

> Conèixer l’estructura de la ciutat i la seva evolució històrica.

> Conèixer els diferents teixits urbans de la ciutat actual (Ciutat Vella, Eixample, Barceloneta, Gràcia, Poblenou,…) i l’espai públic característic de cada una.

> Concebre una escultura adient a l’espai públic triat.

 

2. METODOLOGIA

ESCULTURA

> Lliçons teòrico-pràctiques per part d’un escultor especialitzat en la tècnica del bronze.

> El nivell de les explicacions s’adaptarà als coneixements generals de cada grup.

> L’elaboració de l’escultura serà desenvolupada individualment, durant tota la setmana, per cada un dels alumnes.

> Per complementar la part pràctica,cada estudiant rebrà un dossier pedagògic amb totes les fases del procés i un glossari de la terminologia tècnica.

> Els estudiants seran guiats al llarg de totes les fases, per assolir positivament els objectius del programa.

ARQUITECTURA

> Visites guiades per la ciutat conduïdes per arquitectes especialitzats en urbanisme i amb experiència en l’àmbit educatiu.

> Es realitzarà una lliçó inicial en una aula, per fer una explicació general de la ciutat (història, configuració, creixement, arquitectura més important,…), la qual ajudarà els estudiants a reconèixer i entendre millor els llocs que visiteran posteriorment.

> Es visitaran diferents tipus d’espais públics. A places, parcs, jardins, passeigs,… hi trobarem moltes intervencions artítiques que ens serviran de reflexió per l’exercici proposat al taller, consistent en projectar una escultura per un espai públic.

3. RECURSOS PROFESSIONALS, MATERIALS I PEDAGÒGICS

ESCULTURA

> Tècnic especialitzat en el procés de fusió i l’escultura

> Assistent de taller de la Castle Fine Arts BCN

> Taller equipat per a la realització d’escultures de bronze

> Taules de treball per a 20/30 alumnes

> Utensilis per a treballar la cera, cera, guix argila, moloquita, zirconi

> Cremadors, gresol, kit de protecció

> Bronze

> Dossier sobre les tècniques de fosa i glossari

ARQUITECTURA

> Dos arquitectes especialitzats en la divulgació de l’arquitectura del col·lectiu El Globus Vermell

> Aula polivalent per les lliçons de teoria.

> Material audiovisual

> Plànol de la ciutat

> Dossier didàctic sobre la ciutat de Barcelona

 

4. PROGRAMA

És necessari un mínim de 5 dies de  treball per a dur a terme el procés complet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’horari setmanal

%d bloggers like this: